VUM, a.s.

Váš partner v oblasti uhlíkových materiálov

Kontakt

Priemyselná 12 965 63 Žiar nad Hronom +421 45 601 34 06 carbon@vum.sk

Individuálny
prístup

70+ rokov
skúseností

Ekologické
alternatívy

kalcinovane antracity rôznych zrnitostí

elektródové hmoty pre rozmanité aplikácie

ubíjacie a uzatváracie hmoty

ekologické alternatívy

VUM, a.s.

VUM, a.s. je jedným z popredných výrobcov produktov na báze uhlíka. Jeho výhodná poloha nielen v srdci Európy, ale aj v rámci rozsiahleho priemyselného parku mu v kombinácii s rozvinutou infraštruktúrou umožňuje operatívne reagovať na požiadavky zákazníka. Výrobný program spoločnosti tvoria uhlíkové materiály - ako súčasť elektródových hmôt používaných pri výrobe rôznych druhov ferozliatin a karbidu vápnika, či ako kalcinované materiály definovaných zrnitostí využiteľné v množstve aplikácií: zdroj uhlíka pri výrobe ocele a sivej liatiny, pri výrobe priemyselnej keramiky, filtračné médium pre čistenie vôd a v neposlednom rade ako vysokokvalitné kováčske uhlie.

Naše služby

Neoddeliteľnou súčasťou nášho porfólia je poskytovanie služieb v oblasti optimalizácie logistiky, technickej podpory, vývoja nových produktov a aplikácií, ako aj v oblasti hodnotenia kvality uhlíkových materiálov.

Just-in-Time

Technická podpora

Návrh a vývoj

Laboratórium